Goede doel

Het 9e Nieuwendam Open Golftoernooi staat in het teken van het goede doel: de opbrengsten komen ten goede aan de IMC Weekendschool voor beloftevolle jongeren in Amsterdam-Noord. IMC Weekendschool is opgericht in 2004. Iedere zondag komen er 100 leerlingen naar het Bredero Beroepscollege om weekendschoolonderwijs te volgen. De leerlingen verbinden zich voor drie jaar aan de IMC Weekendschool. Het is een ontmoetings- en opleidingsplek voor leerlingen met verschillende culturele- en religieuze achtergronden die doordeweeks op verschillende scholen zitten.