IMC Weekendschool Amsterdam-Noord

Extra ‘eruit halen wat erin zit’
Meer dan honderd kinderen krijgen aanvullend onderwijs van de IMC Weekendschool in Amsterdam-Noord. Het gaat erom dat, in aanvulling op het gewone basisonderwijs, kinderen uit economisch zwakkere wijken iets extra’s meekrijgen. Hierdoor ontstaan er bij hen meer zelfvertrouwen en wordt een positief beroep wordt gedaan op hun talenten en creativiteit. Zodat de leerlingen meer kansen krijgen om hun sterke kanten te ontdekken en veel meer uit hun leven te halen. Hoe?

Dat doet de IMC Weekendschool door vakinhoudelijke experts uit tal van maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld cultuur, techniek, wetenschap, rechtspraak, handel, financiën, milieu, water etc.) uit te nodigen om kinderen een inspirerend kijkje bieden in interessante vakgebieden. De IMC Weekendschool heeft drie centrale doelstellingen:
1. (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden;
2. hun zelfvertrouwen helpen vergroten;
3. het versterken van hun gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving.

Grenzen verleggen
IMC Weekendschool wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld laten zien en bovendien bijdragen aan een allround ‘character education’. De Weekendschool daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen.

Doeltreffende methode
De methode die IMC Weekendschool hanteert om haar doelstellingen te behalen, is het aanbieden van lessen van professionals uit vele beroepsvelden. De Weekendschool biedt met haar doeltreffende methode leerlingen een uitgebalanceerd programma aan. Daardoor maken ze kennis maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Dat gebeurt nagenoeg volledig zonder overheidsbekostiging, voornamelijk uit bijdragen van particulieren, fondsen en bedrijfsleven. Ook dit jaar weer blijkt dat veel bedrijven en individuele deelnemers met veel plezier meedoen aan het jaarlijkse Golftoernooi en zo mede het werk van IMC Weekendschool ruimhartig steunen!