Vrienden van het Nieuwendam Open Golftoernooi 2019

Vriend of vriendin worden van het Nieuwendam Open 2019? Voor EUR 25,- vermelden wij uw (bedrijfs)naam op deze website (hieronder) en ziet u uw (bedrijfs)naam tijdens het evenement op de video-wall geprojecteerd.
Dit bedrag kunt u over maken op NL06INGB0000107970 tnv Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam ovv Nieuwendam Open 2019 en de naam die u op de website wilt zien.